Sign In

Not registered yet?

register

Բարձ «Հրազդանի Ձորում»

SKU: PKS03.4

14,900 AMD

Բարձ «Հրազդանի Ձորում»

SKU: PKS03.4

14,900 AMD

Բարձը ստեղծվել է ժամանակակից գեղանկարիչ Կարեն Սմբատյանի «Հրազդանի ձորում» նկարի հիման վրա։

Կարող եք ծանոթանալ Կարեն Սմբատյանի կենսագրությանը:

Առկա չէ