Sign In

Not registered yet?

register

Շարֆ «Սկուտեղ»

SKU: EM04.9

14,900 AMD

Շարֆ «Սկուտեղ»

SKU: EM04.9

14,900 AMD

Շարֆը ստեղծվել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններում պահվող Սկուտեղի հիման վրա (Երուսաղեմ, 19-րդ դարի վերջ, 20-րդ դարի սկիզբ)։

Կարող եք ծանոթանալ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններին :

Առկա չէ

Հավելյալ տեղեկատվություն